Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
Anasayfa Hakkımızda Faaliyetler Galeri İletişim
Lütfen Detaylar için Tıklayınız >>>
Hakkımızda
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
VAKFIN MAKSAT VE GAYESİ


 

  1. Türk mimarisinin muvaffak bir eseri olan Şişli Camii Şerifini muhitine yakışacak ve annelere uygun bir şekilde muhafaza ve idame ettirmek.
  2. Camii Şerifin devamlı görevlilerinin terfihini sağlamak, Ehil din adamları ile takviye etmek ve (Şişli Camii Şerifi'nin) dini vazifelerini yürütmek.
  3. Dini tedrisat veren her derecedeki müesseselerin (İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri ve bu fakultelere bağlı enstitüler) ve yüksek tahsil veren fakülte ve enstitülerde okuyan öğrencilerle birlikte tıp, hukuk, iktisat, mühendislik vs... fakültelerde okuyan öğrencilere burs ve kitap ücreti vermek, lüzum görülen yerlerde yurt inşaa ve idare etmek.
  4. İlahiyat Fakültelerinde veya Yüksek İslam Enstitülerinde veya aynı ilimleri tedris eden fakültelerde derece alan ve talimatnamede belirtilecek vasıflara haiz olanlar arasından seçilecek bir veya birkaç öğrenciyi batı ve doğu'da "DOKTORA veya İLMİ ARAŞTIRMALAR" yapmak üzere göndermek.
  5. Vakıf gelirlerinin müsadesi nisbetinde a ve c fıkralarında belirtilen hizmetler dışında, münasip göreceği yerlerde; camii, kütüphane, dini okul binaları, Sağlık merkezleri inşaa etmek, aş evleri açmak, bunları bizzat veya ilgili kurumlar eliyle idare etmek veya aynı gaye için kurulmuş vakıf ve derneklere, dini hizmet, eğitim ve öğretim kurumlarına nakdi veya aynı yardımlarda bulunmak, Gelir elde etmek üzere ticare işletmeler kurmak.
  6. Vakıf kuruluşunda ve idamesinde hizmeti geçmiş üyelerle, din görevlilerinden ebediyete intikal edenler için hatm-i şerifler okutmak.
26.05.1973 Yılında Kurulan ilk Vakfın Umumi Hey'et Listesi

İstanbul'un en büyük mülkiye amiri elyevm (Vali Vefa POYRAZ)

İstanbul Belediyesi en büyük amiri elyevm (Dr.Fahri ATABEY)

İstanbul'un ilmiye amiri elyevm İstanbul Müftüsü (A.Şeref GÜZELYAZICI)
İstanbul Barosu Reisi elyevm (Burhan GÜNGÖR)
İstanbul Ticaret Odası Reisi elyevm(Behçet OSMANAĞAOĞLU)
İstanbul Ticaret Borsası Reisi elyevm(Nejat Ekrem BASMACI)
İstanbul Sanayi Odası Reisi elyevm (Ertuğrul SOYSAL)
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürü elyevm(Ömer ÇAN)
İstanbul Vakıflar Baş Müdürü elyevm(İhsan ERZİ)
İstanbul Galatasaray Lisesi Müdürü elyevm(Salih ÖZARIK)
Garanti Bankası İdare Meclisi Reisi elyevm(Cabir SELEK)
İş Bankası Umum Müdürlüğü elyevm
Yapı ve Kredi Bankası İdare Meclisi
Ahmet Aydın BOLAK Millet vekili

Akbank Umum Müdürlüğü elyevm

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanlığı elyevm
Yusuf GÜRÜN
Av.Yusuf TÜREL
Y. Mühendis Necdet ASLAN
Mazhar ÇELEBİ
Cemalettin TUNÇ
Abdülkadir ÇAVUŞOĞLU
Alaettin ÇETİNTAŞ
Sabahattin TOPBAŞ
Vakfın 2024 Genel Kurul Listesi    
İstanbul Valiliği 1973  
İstanbul Müftülüğü 1973  
Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü 1973  
Muharrem KARSLI 1973  
Ahmet Zühtü KUŞÇULU 1994 (YÖN. KRL. ÜYE)
Osman OKYAY 1995  
Prof.Dr.Bedreddin ÇETİNER 1995 (YÖN. KRL. ÜYE)
Osman POYRAZ 2001 (YÖN. KRL. GEN. SEKRETER)
Kazım ZÜLFİKARİ 2001  
Özcan Aslan 2002  
Dr.Mehmet HACİHANEFİOĞLU 2003 (YÖN. KRL. BAŞKANI)
Dr.Hür Turan BAŞ 2005  
Adnan Menderes SİLAHYÜREKLİ 2005 (YÖN. KRL.  MUHASİP)
İsmail YEŞİLNACAR 2006 (YÖN. KRL. ÜYE)
Süleyman DİNÇ 2008  
Av.Saylan Murat HEKİMOĞLU 2011 (YÖN. KRL. UYE)
Hüseyin EREK 2014 (VAKIF MÜDÜRÜ)
Av.Haydar Bengi 2014  
Erdal BAHÇIVAN 2017  
Zeynep Bodur OKYAY 2017  
Prof. Dr. Hikmet TEZEL 2017  
Caner Tarık GÖKALP 2017  
Prof.Dr. Demir BUDAK 2018  
Dr.Bülent KATKAK 2018  
Prof. Dr. Hasan ELİK 2020  
Adnan Mete HACIBEYOĞLU 2020  
Ferdi ASLAN 2020  
Henza ÇOLAKOĞLU 2024  
Dr.Mehmet Zeki ERKORKMAZ 2024